Br.JonssonsÅkeri

Allt inom entreprenad

 

Slåtter       Grävarbeten       Transporter       Sophantering       Schaktning       Snöröjning

 

 

 

Kontakta oss

 

 


Br Jonssons Åkeri AB i Holmsund
Stenhuggargatan 8
913 35 HOLMSUND

Tfn 090 - 401 18
Telefax 090 - 245 70
Mobiltfn: 070 - 698 61 12, 070-698 61 13
Tfn bostad: 090 - 14 99 70, 14 99 71
E-post:jonssonsakeri@telia.com

Företagets registreringsnr: 55 62 42 - 8523
Kontaktperson, kvalitets- och miljöansvarig Sune Jonsson