Br.JonssonsÅkeri

Allt inom entreprenad

 

Slåtter       Grävarbeten       Transporter       Sophantering       Schaktning       Snöröjning

 

 

Företaget har under sin verksamhetstid utfört gräv- och transportuppdrag för:


Kommundelsförvaltningen Holmsund, SCA Timber Holmsund, Umeå Golfklubb, SCA Packaging Obbola, Rovågerns vattenförening, Sillvikens vattenförening, PEAB, Umeå Hamn AB, UMEVA Renhållning Carlsberg m fl.