Br.JonssonsÅkeri

Allt inom entreprenad


Slåtter   Grävarbeten   Transporter   Sophantering   Schaktning   Snöröjning

 

 

Välkommen till Br. Jonssons Åkeri AB


Här hoppas vi att du får den information du behöver angående våra tjänster inom entreprenad.


Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform med Sune Jonsson och Gunnar Jonsson som aktieägare.


Br. Jonssons Åkeri AB:s verksamhetsidé är att utföra olika typer av kompletta mark- och VA- anläggningar, samt uthyrningar av anläggningsmaskiner med förare med branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet.


Verksamhetsområdet är begränsat till Umeå med omnejd.

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna och delägare i SAF.